Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en / of diensten zijn de algemene voorwaarden van VACO van toepassing.

De Algemene Voorwaarden Corporate kunnen ook worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag (onder dossier 40.407.521 ingediend op 17 juni 2010) of hier worden gedownload: Algemene voorwaarden Van den Ban Group